Hľadáte spoľahlivého BOZP a PO technika?

Hľadáte spoľahlivého BOZP a PO technika?

kvalita, lacno, stredné Slovensko

13.02.2014 | Envibozpo | www.envibozpo.sk

V súčasnosti bezpečnosť práce patrí medzi základné zákonné povinnosti, ktoré má každá firma (aj malá firma do 10 zamestnancov) a vo väčších firmách bezpečnosť práce patrí medzi jednu z riadiacich činností ako o tom hovorí aj zákon. Inšpektoráty práce majú v náplni svojej práce vykonávať kontroly vo všetkých firmách a každá firma má povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s bezpečnostným technikom a s technikom požiarnej ochrany. V nedávnej minulosti tomu tak nebolo, preto firmy tieto povinnosti dávali do ústrania. S bezpečnosťou práce ide ruka v ruke aj ochrana životného prostredia a požiarna ochrana. S týmto je spojené veľké množstvo odbornej práce a znalostí, ktoré sú potrebné pre kvalitné zvládnutie tejto problematiky. Naša spoločnosť Envibozpo Vás odbremení od všetkých starostí v týchto problematikách a pomôže Vám zvládnuť všetky požiadavky na vysokej odbornej úrovni. Naším cieľom je spolupracovať s Vami pri vytváraní, riadení a zabezpečovaní všetkých činností BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia.

 

Som držiteľom osvedčení, ktoré ma oprávňujú vykonávať výkon činnosti technika ochrany pred požiarmi a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom v spoločnostiach s rôznym odvetvovým ekonomickým zameraním a takisto som interný auditor pre medzinárodné normy ISO 14001 (životné prostredie) a OHSAS 18001(bezpečnosť práce a požiarna ochrana).

vedenie a aktualizácia dokumentácie hodnotenie rizík v rámci prevencie rizík a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov pre životné prostredie školenie a vzdelávanie zamestnancov poradenský servis preventívnu kontrolnú činnosť riešenie pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí interný audit systémov ISO 14001 a OHSAS 18001

Hodnotenie

Hľadáte spoľahlivého BOZP a PO technika?
Hodnotenie 5 z 5
Počet hlasov 2
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma