Nové inteligentné okná CLIMAWIN

Nové inteligentné okná CLIMAWIN

Znižujú energetickú náročnosť budov o 20 %

05.02.2014 | Media In | climawin.eu

Technológia CLIMAWIN vyvinutá malými a strednými podnikmi z Dánska, Írska a Nemecka v rámci projektu financovaného EÚ

Konzorcium troch európskych výrobcov a dodávateľov okien a vetracích systémov vytvorilo novú unikátnu technológiou pre okná s energeticky účinnou regeneráciou tepla pre obytné a obchodné budovy. V zime okná a vetranie veľkou mierou prispievajú k  tepelným stratám, najmä v starších budovách. Inteligentné okná CLIMAWIN majú taktiež funkciu automatického chladenia, ktorá je využiteľná v horúcom počasí, lebo pomáha podstatne znížiť  náklady na klimatizáciu.

 

Okná sú najväčším zdrojom tepelných strát v budove a môže cez ne unikať až 30-50 % tepla či chladu. Vyvinutie  novej technológie CLIMAWIN je pozitívnym príkladom ako môžu zdroje EÚ, vyčlenené na vedu a výskum malých a stredných podnikov, pozitívne ovplyvniť život ľudí, zlepšovať kvalitu života a pomôcť šetriť náklady na energie, ktoré v priemere predstavujú až 60 % vynaložených prostriedkov z celkových spotrebných nákladov na bývanie.

 

Ako to funguje

„Naša inovácia je vlastne systémom pasívneho vetrania s regeneráciou tepla. Výsledky skúšok ukazujú, že štandardná budova vybavená iba oknami CLIMAWIN zlepší energetický výkon o 18-24 %,“ uviedol zástupca pre projekt, Brian O’Brien zo spoločnosti Solearth Ecological Architecture.

 

„V chladných klimatických oblastiach je CLIMAWIN navrhnuté na zlepšenie komfortu predhrievaným vetraním vzduchu na severnej, východnej a západnej fasáde a použitím záťaže slnečným teplom na južných fasádach. Pre horúcejšie klimatické oblasti má funkciu automatického chladenia, ktorá umožňuje vnikanie denného svetla, ale znižuje neželané prehrievanie. Optimalizovaním tepelnej izolácie, záťaže slnečným teplom a kontroly denného svetla môžu okná výrazným spôsobom zlepšiť energetickú účinnosť a tepelný komfort v obytných a obchodných budovách, ktoré v súčasnosti nemajú účinné vetracie systémy,“ uviedol Brian O’Brien.

 

Okno bolo vyvinuté v rámci projektu CLIMAWIN financovanom zo zdrojov EÚ na výskum a vývoj siedmimi partnermi zo štyroch krajín: Dánska, Nemecka, Írska a Portugalska. Okno s vysokým výkonom predhrieva prichádzajúci vetrací vzduch poháňaný slnečnými článkami, ktorý je automaticky regulovaný snímačmi okna. Má početné charakteristické vlastnosti, ktoré mu poskytujú jasnú výhodu oproti existujúcim oknám a technológiám vetrania. Tieto zahŕňajú veľmi výkonnú tepelnú izoláciu, regulované vetracie otvory pre riadený prívod vzduch, rám s dvomi vrstvami zasklenia, vzduchové filtre, zabudovanú elektroniku a bezdrôtovú komunikáciu medzi snímačmi v miestnosti a oknami (takže inštalácia dodatočného vybavenia sa môže urobiť bez obnovy zapojenia). Pre rôzne klimatické oblasti existuje funkčnosť predhrievania a automatického chladenia a režim oplachovania/obtekania pre extrémne podmienky.

 

Globálna obchodná príležitosť

Táto technológia sa vyvíjala tri roky a teraz ju komerčne zavádzajú traja partneri projektu. Okná CLIMAWIN budú k dispozícii v celej Európe koncom roku 2014. Výrobcovia si budú môcť kúpiť licenciu od konzorcia a následne technológiu CLIMAWIN začleniť do svojej vlastnej výroby, pričom konzorciu zaplatia patentové poplatky. Konzorcium predpokladá dosah aj mimo Európy na dôležité trhy ako sú USA, Kanada a Rusko.

 

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma