Ako dosiahnuť, aby bola nehnuteľnosť suchá a bez plesní?

Ako dosiahnuť, aby bola nehnuteľnosť suchá a bez plesní?

Kapilárna vlhkosť patrí medzi veľmi nebezpečné problémy stavieb a najmä ľudského zdravia.

08.11.2017 | Elektrofyzika s.r.o. | www.drypol.sk

Vzlínajúca vlhkosť muriva je prirodzeným fyzikálnym procesom, ktorý sa prejavuje v starších stavbách, ktoré nie sú izolované od zeme, alebo túto izoláciu už majú starobou poškodenú či nefunkčnú.

 

Vzlínajúca vlhkosť muriva komplikuje užívanie väčšiny starších stavieb

 

Vzlínanie vlhkosti spôsobuje veľmi často výraznú degradáciu povrchových vrstiev stavebných konštrukcií a spolu s tým zhoršenie mechanických vlastností použitého stavebného materiálu. Viditeľne sa potom kapilárna vzlínajúca vlhkosť muriva prejavuje vlhkými mapami na vonkajších i vnútorných omietkach, veľmi často výskytom zdraviu škodlivých plesní, výkvetmi solí a hlavne odlupovaním a narušením omietok či fasád.

 

Kapilárne vzlínanie vody do muriva je nebezpečným javom ovplyvňujúcim konštrukciu stavieb a kvalitu ľudského zdravia

 

Kapilárna vlhkosť patrí medzi veľmi nebezpečné problémy stavieb a najmä ľudského zdravia. Vlhkosť v stavbe postihnutej kapilárnym vzlínaním, ktorá je trvalo užívaná alebo trvalo obývaná, sa môže na ľudskom zdraví veľmi negatívne prejaviť. Výrazným nebezpečenstvom sú potom najmä plesne, ktorým sa darí na stenách stavieb postihnutých kapilárnou vlhkosťou. Zanedbateľné nie je ani riziko úniku radónu do stavby, a to práve odparujúcou sa vlhkosťou zo stien.

 

Vlhký dom je vystavený zvýšenému riziku výskytu zdraviu škodlivých plesní a celkovo je znížený komfort užívania stavby

 

Nebezpečné sú mikroskopické spóry plesní. Ak sa spóry dostanú do dýchacích ciest, veľmi často vyvolávajú alergie, dýchacie ťažkosti, zápaly pľúc a niekedy aj astmu. Z dlhodobého hľadiska môžu plesne telo oslabiť natoľko, že pľúcne ochorenie, ktoré vyvolajú, môže mať trvalé následky.

 

Náklady na vykurovanie objektu:

 

Vlhké murivo absorbuje veľkú časť tepla vyprodukovaného kúrením v chladných mesiacoch. Navyše toto teplo spôsobuje odparovanie väčšieho množstva vlhkosti zo stien do priestorov stavby. Murivo vysušené prístrojom DryPol® systém teplo vracia späť a dochádza k výraznej úspore za kúrenie či za energie všeobecne.

 

Ako vysušiť vlhké murivo stavby a zbaviť sa plesní svojpomocne?

 

Treba odstrániť príčiny, neriešiť až následky. V mnohých starších stavbách sa z dôvodu nedostatočnej, prípadne už nefunkčnej izolácie vzlínajúca vlhkosť prejavuje. Spolu s vlhkosťou sa v stavbe objavujú aj nebezpečné plesne. Plesne sú tak veľmi často indikátorom prekročených hodnôt vlhkosti v murive stavby. Odstráňte vlhkosť a plesne zo stavby svojpomocne a získajte zdravý a čistý dom bez opadávajúcich omietok a zdraviu nebezpečných plesní.

 

V prípade, že je vaša stavba napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou muriva, iste využijete výhody technológie na odstránenie vlhkosti, prístroje DryPol® System:

 

1. DryPol® System pôsobí až na 900 m2 pôdorysnej plochy muriva stavby

2. Výrazne úspornejší varianta oproti podrezaniu či chemickej injektáži

3. V rámci procesu vysúšania nie sú potrebné deštruktívne stavebné zásahy, ani sťahovanie vybavenia domu

4. Vysúša pivnice, podlahy, prízemie, základy stavby a steny súčasne

5. Nenarušuje statiku stavby, nemá vplyv na elektrické rozvody

6. Prístroj funguje nehlučne, bez prachu či chemikálií

7. Drypol® System pôsobí na všetky stavebné materiály okrem železobetónových konštrukcií

8. Nemá vplyv na zdravie človeka, zvierat, rastlín

9. Nemá vplyv na wi-fi siete, ani na domácu elektroniku

10. Písomná záruka 30 rokov na funkcie prístroja

11. Spolu s vlhkosťou môže byť znížená hladina radónu v stavbe

12. Pri poškodení prístroja možnosť využiť špeciálnu plnú garanciu na vrátenie finančných prostriedkov.

 

 

 

Hodnotenie

Ako dosiahnuť, aby bola nehnuteľnosť suchá a bez plesní?
Hodnotenie 4.67 z 5
Počet hlasov 6
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma