Dni majstrov ÚĽUV 2016

Dni majstrov ÚĽUV 2016

Bratislava – Staré Mesto

21.07.2016 | Heling sk | www.uluv.sk

Do uličiek Starého mesta Bratislavy prináša Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) ľudovú kultúru z regiónov Slovenska, a tak najlepším možným spôsobom konfrontuje rozmanitosť a kultúrnu pestrosť našej krajiny, jej nárečových prejavov, zvykoslovia, krásy ľudového odevu, inštrumentálno-vokálnych a tanečných prejavov, gastronómie a mnohých ďalších prvkov, ktoré formovali a naďalej formujú charakter slovenského etnika. Sprievodný program pokrýva všetky kultúrne potreby návštevníkov s možnosťou priamej interakcie a kontaktu s umeleckými zložkami podujatia. 26. ročník Dni majstrov ÚĽUV 2016 je „na skok“ 3.-4.septembra 2016 v Starom meste Bratislavy.

 

„V dlhej ľudskej epizóde, remeslo je opäť v móde.“

 

V minulosti skromne organizované stretnutie remeselníkov s ukážkami ich umu a pracovitých rúk „len“ v exteriéroch Primaciálneho námestia, zažilo počas svojho spoločenského života niekoľko výrazných organizačných a obsahových premien. To ho v súčasnosti nielen svojim rozmerom ale i významom radí medzi verejnosťou vysoko hodnotené a bohato navštevované festivaly. Počas dvoch dní sa takmer na celej ploche pešej zóny Starého mesta v Bratislave bude konať podujatie v duchu úcty k remeslu a jeho zachovávania pre ďalšie generácie.

 

Na 26. ročníku festivalu „Dni majstrov ÚĽUV“ budú verejnosti odprezentované remeslá cez priame ukážky výrobných postupov, ktoré obohacujú širokú škálu materiálov po štrukturálnej i vizuálnej stránke. Najlepší súčasní ľudovo-umeleckí výrobcovia spolu s mladými dizajnérmi hľadajú inšpiráciu v starých technikách, čím ich jednak udržiavajú ako kultúrne dedičstvo cez „transkripciu“ týchto procesov, ale aj povyšujú s prívlastkom umeleckého diela podľa vlastných ideových a remeselných predností.

 

Znovuoživenie remesiel a pôvodných výrobných techník, podpora uvedomovania si spoločenského významu a hodnôt remesla verejnosťou, ako aj spolupráca so súčasnými nositeľmi týchto hodnôt. To sú prioritné ciele podujatia, ktoré vychádzajú z poslania Ústredia ľudovej umeleckej výroby, čím sa stal tento open-air festival unikátnym prvkom v uchovávaní a podpore nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma