Najviac pracovných úrazov vzniká v priemyselnej výrobe

Najviac pracovných úrazov vzniká v priemyselnej výrobe

Vedeli ste, že najrizikovejšími dňami z hľadiska počtu pracovných úrazov sú pondelok a utorok?

02.03.2015 | Bestafe | www.obchod.bestafe.sk

Vedeli ste, že najrizikovejšími dňami z hľadiska počtu pracovných úrazov sú pondelok a utorok?

Podľa oficiálnych štatistík zaznamenal Národný inšpektorát práce v roku 2013 až 8238 registrovaných pracovných úrazov, z ktorých až 53 sa skončilo tragicky. Najrizikovejším odvetvím je priemyselná výroba, kde nastalo až 40% všetkých úrazov. Až s veľkým odstupom nasledujú veľkoobchod a maloobchod (13%) s dopravou a skladovaním (10%). Ak ste sa vo vyššie uvedených štatistikách nenašli neznamená to, že nemôžete prísť k úrazu, stávajú sa pri všetkých typoch pracovných činností, dokonca aj pri finančníctve a poisťovníctve.

Zdroje úrazov

Zdrojom najčastejších úrazov sú pády osôb, manipulácia s materiálom, bremenami a predmetmi či práca so strojmi. Príčinou nemusí byť len zlé pracovné prostredie či nevyhovujúce pracovné postupy alebo nedostatočná odborná spôsobilosť. Častokrát je úraz spôsobený jednoducho nepozornosťou pri práci. Človek sa ľahko unaví, alebo ho niečo vyruší a v tomto momente nepozornosti dochádza k úrazom, ktorým sa dá ľahko predísť. Je fyzicky nemožné byť stopercentne sústredený počas celého trvania pracovnej doby. A preto by malo byť používanie správnych pracovných pomôcok a ochranných odevov samozrejmosťou. Takýto ochranný odev dokáže zabrániť tragédii, alebo vám ušetriť nepríjemné chvíle bolesti. Veď len taký zlomený prst vám dokáže znepríjemniť život na niekoľko týždňov.

Podľa zákona NR SR č. 124/2006 je za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedný zamestnávateľ. Okrem zlepšovania pracovných postupov a znžovania rizika úrazu optimalizáciou pracovného prostredia a nástrojov by k nej mal prispievať aj používaním ochranných pomôcok a odevov.

 

Ochrana tela

Základom ochrany tela pri práci je kvalitný ochranný pracovný odev. Najskôr je dôležité vopred určiť prostredie, kde sa daná prácovná činnosť vykonáva a s ním súvisiace nebezpečenstvo, ktoré pri nej môže vzniknúť. Ochranný odev môže byť celotelový, prípadne chrániaci trup a brucho, kam patria blúzy, kombinézy, plášte, zástery a vesty. Svojimi vlastnosťami by mal zabrániť priamemu kontaktu tela s nebezpečenstvom. Podľa potreby môžu byť pracovné odevy ošetrené pre odpudzovanie kyseliny, vody, oleja, prípadne odolné voči ohňu a v prípade práce s elektrinou by mali mať antistatické vlastnosti. Pokiaľ je pracovník vystavený mechanickým rizikám ako v prípade práce na píle, v lese, v oceliarňach, pri oprave strojov, v sklade či na stavbe, je potrebné, aby bol oblek ošetrený voči zachyteniu pohyblivými časťami strojov či materiálov.

Dôležité sú však aj ochranné doplnky, medzi ktoré radíme spodnú bielizeň, ponožky a termoprádlo, ktoré sa používajú najmä z hygienických dôvodov, pri nadmernej záťaži či potení, alebo nepriaznivých klimatických vplyvoch pri práci v teréne.

 

Ochrana dolných končatín

Ako sme uviedli výššie, najčastejšou príčinou úrazov sú pády. Pred pádom ako osôb tak aj materiálov sa môžeme chrániť ochrannou obuvou, alebo prilbami čím minimalizujeme riziko poranenia. V prípade nanuálnej manipulácie s materiálom je veľmi časté poranenie dolných končatín, kedy dochádza k pomliaždeninám alebo zlomeninám. Ochranná obuv s oceľovou špicou takémuto poraneniu zabráni. Správna obuv vás tatiež ochráni v prípade nebezpečenstva pošmyknutia či stúpenia na špicaté, alebo ostré predmety. Okrem spomínaného mechanického nebezpečenstva vás ochráni aj proti nadmerným vibráciám, premoknutiu, chemikáliám a proti elektrickému nebezpečenstvu.

Hodnotenie

Najviac pracovných úrazov vzniká v priemyselnej výrobe
Hodnotenie 4.25 z 5
Počet hlasov 4
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma