Od cenovej ponuky k faktúre

ako nepísať zbytočne dokumenty viackrát

14.08.2014 | SuperFaktúra | www.superfaktura.sk

Dokladová komunikácia medzi obchodnými partnermi prebieha v praxi často na základe týchto dokumentov:  

 

Cenová ponuka- slúži na komunikáciu a vyjednávanie o cene medzi dodávateľom a odberateľom. Počas komunikácie sa môže meniť - najmä teda vo výške sumy.  

 

Objednávka - dokument potvrdzujúci dohodnutý obchod medzi dodávateľom a odberateľom. Je zjednodušenou formou obchodnej zmluvy a okrem iného slúži aj ako podklad k neskoršej fakturácii či dôkaz pri prípadnom vymáhaní nezaplatenej faktúry. Definitívne potvrdzuje záujem odberateľa o kúpu tovaru či služby a dodávateľovi tak dáva pokyn k expedícii tovaru resp. začatiu poskytovania služby.   

 

Zálohová faktúra - v prípade, ak je obchod definitívne dohodnutý a objednávka s presnými podmienkami dodávky zaslaná, v určitých prípadoch si v praxi dodávateľ často pýta platbu vopred. Požadovaná záloha môže byť vo výške 100% z celkovej dohodnutej ceny alebo iba vo výške jej časti (napr. 50%). Podkladom k platbe zálohy je práve zálohová faktúra.  

 

Ostrá faktúra - definitívna faktúra po skončení dodávky. Ak si dodávateľ pred dodaním pýtal zálohu vopred (a teda vystavil zálohovú faktúru), v ostrej faktúre sa záloha odpočíta a odberateľ je povinný uhradiť iba rozdiel.   S cieľom šetriť papier a čas pri tvorbe jednotlivých dokumentov je ideálnou možnosťou vytvoriť napr. z cenovej ponuky objednávky a z objednávky faktúru. Online systém SuperFaktúra práve toto umožňuje - podnikateľ má k dispozícii všetky uvedené kroky a dokumenty, prípadne môže ktorýkoľvek z nich preskočiť a vytvoriť napr. z cenovej ponuky ostrú definitívnu faktúru. Online bez papierov a viacnásobného vypisovania údajov.

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma