Právo v informatike, worskhop

Právo v informatike, worskhop

Ako nezablúdiť v džungli autorských práv

05.03.2014 | FIIT STU | www.digipoint.sk

Do you LAW IT? 

Workshop na tému Právo v IT. 

 

PROGRAM:

 

1.    Základná terminológia používaná v IT práve

-       právo informačných technológií

-       právo duševného vlastníctva

-       autorské práva

-       softvér, databáza, licencia a pod.

 

2.    Právna úprava v oblasti IT

-       právna úprava účinná v SR

-       medzinárodná právna úprava

 

3.    Ochrana autorských práv

-       podľa Autorského zákona a Obchodného zákonníka

-       trestnoprávna zodpovednosť za porušenie autorských práv

-       ochrana dát a informácií

 

4.    Najčastejšie zmluvné typy využívané v IT a ich špecifiká

-       licenčná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb,

-       dôvernosť informácií, zodpovednosť za vady a škodu, VOP,

-       riziká a chyby pri uzatváraní zmlúv v IT a spôsoby, ako sa im vyhnúť.

 

5.    Riešenie sporov v IT

-       súdne konanie, rozhodcovské konanie

-       špecifické konania v zahraničí

-       mediácia

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma