Projekt fit4future zvyšuje záujem o odborné školstvo

Projekt fit4future zvyšuje záujem o odborné školstvo

Celoslovenský projekt práce pre mladých sa snaží školákom zatraktívniť technické vzdelanie

05.05.2014 | Media In | www.mediain.sk

Aj napriek tomu, že firmy na Slovensku hlásia stále akútny nedostatok technicky vyškolených špecialistov, počet žiakov študujúcich na stredných odborných školách rok od roku klesá. Nemecké spoločnosti združené v rámci Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory preto spustili začiatkom februára Celoslovenský projekt práce pre mladých ľudí – fit4future s jasným cieľom – nájsť tých správnych ľudí s bunkami na techniku.     

 

V súčasnej dobe je na Slovensku 354 stredných odborných škôl (462 vrátane súkromných a cirkevných), ktoré navštevuje 130 654 žiakov. Ich počet sa však za posledných 5 rokov rapídne znížil  z 169 687 študentov,[1]čo predstavuje pokles až o 23 %.

 

Slovensko je pozadu za ostatnými krajinami Európskej únie aj čo sa pomeru žiakov na klasických stredných školách a odborných stredných školách týka. Priemerný počet študentov s technickým zameraním totiž dosahuje v EÚ približne 49 %. Na Slovensku je to len okolo 29 %.[2] Súčasný stav na trhu práce, kde nezamestnanosť absolventov predstavuje až takmer 35 %, však hovorí jasne – firmy potrebujú mladých ľudí s technickým odborným vzdelaním!

 

Nemecké firmy na Slovensku aktuálne dokážu ponúknuť viac ako 1750 voľných pracovných miest pre technických špecialistov, ktorých je však vzhľadom na kontinuálne klesajúci počet žiakov stredných odborných škôl čoraz väčší nedostatok. Preto 16 partnerských firiem združených pod Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) spustilo začiatkom februára tohto roka celoslovenskú informačnú kampaň projektu fit4future.  

 

Máš bunky na techniku?

Projekt sa zameriava v jednotlivých regiónoch Slovenska, so zastúpením partnerských firiem, na študentov základných škôl, učiteľov, výchovných poradcov a rodičov žiakov s cieľom informovať mladých ľudí o možnostiach a výhodách technicky zameraného štúdia, ktoré je v súčasnej dobe cestou k istému, zaujímavému a dobre platenému pracovnému miestu s kariérnou perspektívou.

Ďalším z cieľov projektu je zlepšiť spoluprácu medzi školami a firmami, skvalitniť prax žiakov a pomôcť im tak lepšie sa uplatniť po škole na trhu práce.

 

Záujem o projekt sa zvyšuje      

Tri nové školy zapojené do projektu a zvyšujúci sa záujem zo strany ďalších firiem – to je výsledok prvého mesiaca informačnej kampane fit4future. K 16 aktuálnym partnerom prejavili záujem pridať sa v blízkej budúcnosti viaceré nové spoločnosti so zameraním na strojárstvo, chémiu a výrobu svetelných zdrojov. Projekt sa tak môže rozšíriť do regiónov, kde doteraz takáto forma spolupráce medzi podnikmi a školami nebola.

[1] Zdroj: www.uips.sk

[2] Údaje o percentuálnom zastúpení žiakov na SOŠ sú z roku 2011. Vzhľadom na klesajúci charakter v SR môžu byť tieto údaje v súčasnosti ešte nižšie. Zdroj.: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx          

Hodnotenie

Projekt fit4future zvyšuje záujem o odborné školstvo
Hodnotenie 4.33 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma