>	Rok 2020, nový strategický cieľ pre skupinu GEFCO

> Rok 2020, nový strategický cieľ pre skupinu GEFCO

> Rok 2020, nový strategický cieľ pre skupinu GEFCO

28.03.2014 | Media In | www.mediain.sk

Skupina GEFCO, svetový hráč v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, zaznamenala v roku 2013 obrat vo výške 4 mld. Eur. V porovnaní s rokom 2012 zvýšila svoj hospodársky výsledok o vyše 11 %. Bežné prevádzkové výnosy spoločnosti predstavujú 95,5 mil. Eur a čistý zisk dosiahol 55 mil. Eur, čo predstavuje nárast o  28 %.

 

„Napriek ťažkostiam, ktorým čelí ekonomika v Európe boli naše výsledky za rok 2013 uspokojivé a splnili naše očakávania. Potvrdzujú, že naše jedinečné skúsenosti skupiny GEFCO v oblasti optimalizácie dodávateľského reťazca sú uznávané našimi zákazníkmi. Súčasne poukazujú na našu zdravú finančnú kondíciu a správnu stratégiu   geografickej a odvetvovej diverzifikácie,“ uviedol Luc Nadal, predseda predstavenstva GEFCO.

 

V roku 2013 sa obrat skupiny GEFCO priblížil na úroveň 4 mld. Eur, čo je najlepší výsledok v histórii spoločnosti od jej založenia v roku 1949. Na náraste obratu sa podieľali predovšetkým aktivity GEFCO v strednej a západnej Európe, ako aj v Južnej Amerike, pričom výsledky spoločnosti pre zvyšok sveta zostávajú na stabilnej úrovni.

 

2013 - rok veľkých zmien v skupine GEFCO

V roku 2013 sa v skupine GEFCO uskutočnili významné zmeny, ktoré sú spájané s predajom 75 % kapitálu vlastnených spoločnosťou PSA Peugeot Citroën ruskej skupine JSC Russian Railways group (RZD) na konci roka 2012. Skupina GEFCO zostala i naďalej výhradným logistickým poskytovateľom pre PSA na celom svete.

 

Partnerstvo so skupinou RZD zabezpečilo skupine GEFCO dlhodobú strategickú spoluprácu a nové príležitosti pre rast v Rusku a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.

 

V dôsledku toho skupina GEFCO získava prístup k popredným ruským a medzinárodným výrobcom, ktorí pôsobia na týchto trhoch a napomáha optimalizovať ich dodávateľské reťazce a zlepšovať produktivitu. Partnerstvo s RZD prinieslo skupine GEFCO aj ďalší hnací motor rastu: rozvoj obchodných vzťahov medzi Áziou, Ruskom a Európou prostredníctvom železničnej prepravy.

 

S cieľom urýchliť rast v tomto regióne uskutočnila skupina GEFCO reorganizáciu a vytvorila účelovú geografickú zónu tvorenú „klastrom“ 50 logistických odborníkov so sídlom v Moskve. Skupina GEFCO môže vďaka tomu rozšíriť svoju ponuku služieb o skúsenosti na ruskom trhu a v obchode s Ruskom.

 

Diverzifikácia jadrom stratégie skupiny

 

V roku 2013 začala skupina plniť 7-ročnú zmluvu so spoločnosťou General Motors (GM), podľa ktorej GEFCO bude riadiť a optimalizovať celý logistický reťazec spoločnosti GM v Európe a v Rusku. Táto zmluva, ktorá sa týka 1 milióna vozidiel za rok, dopomohla skupine GEFCO stať sa najväčším európskym logistickým poskytovateľom v automobilovom sektore v Európe, a to inapriek neustále sa meniacej situácii na tomto trhu. 

 

Výrazný a trvalý medzinárodný rast

 

GEFCO otvorilo v roku 2013 tri nové dcérske spoločnosti: v Dubaji, Mexiku a Chorvátsku, čím preukázalo svoje odhodlanie pomôcť svojim významným medzinárodným zákazníkom pri uskutočňovaní nových predajných úspechov. V súčasnosti skupine vlastní sieť 37 dcérskych spoločností (oproti 9 v roku 1999), ktorá je doplnená o sieť partnerov a obchodných zástupcov zastupujúcich skupinu v 150 krajinách.

 

Luc Nadal, predseda predstavenstva GEFCO
 

Hodnotenie

> Rok 2020, nový strategický cieľ pre skupinu GEFCO
Hodnotenie 4.6 z 5
Počet hlasov 5
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma