Výtvarné kurzy VytFit- kurzy kreslenia, malovania pre každého

Výtvarné kurzy VytFit- kurzy kreslenia, malovania pre každého

Originálne 10 a 7 týžd. kurzy, ktoré prinášajú výsledky/ Stovky absolventov a pozitívnych recenzii. KDE? Kramáre/ Patrónka

15.11.2018 | Výtvarné kurzy VytFit- Bratislava | www.vytfit.sk

                            VÝTVARNÉ KURZY VYTFIT- BRATISLAVA »

 

Pravidelné kurzy kreslenia, maľovania a výtvarných techník sú vo VytFit ideálnou alternatívou voľnočasových aktivít pre všetky generácie a úrovne výtvarných nadšencov, amatérov aj úplných laikov. Podmienkou účasti nie je talent, ani predchádzajúce skúsenosti s tvorbou, ale nadšenie, chuť a otvorenosť pre nové výzvy.                        

                                       PONUKA KURZOV:

 

- KREATÍVNA SEKVENCIA - Výtvarný, tvorivo-experimentálny kurz (10-týždenný program, založený na autentickom mapovaní príbehu dejín umenia formou tvorby interaktívnych záznamov kresby, maľby, grafiky, s využitím širokej škály výtvarných techník. Intenzívna forma pre všetky úrovne a generácie.)

 

- IMITÁCIA REALITY - Klasický výtvarný kurz predmetného a figurálneho kreslenia, malovania, vychádzajúci z antických princípov krásy a realistického zobrazovania, zameraného na verný prepis videnej skutočnosti. Základy kresby, pastel, akvarel, gvaš, tempera, akryl, olej, kombinované techniky...)

 

- KURZ PRÍPRAVY na prijímacie, talentové skúšky SŠ, VŠ (Na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním, alebo školy, kde je preukázanie talentu súčasťou skúšky: animovaná tvorba, dizajn, architektúra...atď., výber domácich prác, príprava a zhotovenie vlastného portfólia )

 

- AKRYL - Kreatívne techniky maľby od A po Z (Nenáročné oboznámenie sa s technikami a postupmi kreslenia a malovania akrylovými farbami. Každá z 8 vzájomne nadväzujúcich lekcií kurzu je samostatným projektom zameraným na konkrétnu oblasť.)

 

 

- KURZY OLEJOMAĽBY (Kurzy Olejomaľby zamerané na ľahké a rýchle zvládnutie základných techník. Alla prima, lavírovaná vrstvená technika, valéry, lazúry, praktický rozbor techník velikánov maľby. Tento výtvarný program je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pracuje sa s nepáchnucim materiálom, bez škodlivých výparov.)

 

- AKVAREL - Kurz techník akvarelovej maľby + základy kresby Túžite si namaľovať vlastné krajinky, zátišia, postavu či portrét? Možnosti akvarelu sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. Výsledok závisí od zručností a pohotovosti kresliara, preto kurz kladie dôraz aj na upevňovanie základov a úrovne kreslenia.

 

- HAPPY PASTEL - Kurz techník kresby a maľby suchým pastelom Pastel je jedinečná výtvarná technika na rozhraní maľby a kresby, pri ktorej nedochádza k miešaniu farieb na palete, ale prekrývaním, miešaním a roztieraním priamo na papieri. Takto vytvorený vzťah medzi rukou a materiálom, je porovnateľný so vzťahom medzi rukou sochára a hlinou.

 

- ČB KRESBA- Svet kreslenia pre každého

(Výtvarné kurzy základov klasickej kresby, osvojovanie si zákl. kresliarskych zručností a postupov výstavby obrazu,špecifiká techník kreslenia grafitovou tuhou, uhľom, sépiou, rudkou, tušom, kriedou, pastelom, gumou.Témy sú nasmerované k zvládnutiu realistickej kresby zátišia a priestorových objektov, kresby portrétu (podľa modelu), figúry (živého aktu) a krajinných scenérií (vzdušná perspektíva).

 

- KURZ ABSTRAKCIE (abstraktná maľba) - „Príbeh 6 zmyslov“

Maliarsky program založený na tvorbe výtvarných transpozícií zážitkov a skúseností základných zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 6. zmysel) na pozadí jednoduchých prírodných javov, podnetov hudby, psychológie, spirituality, atď.

 

- VYT/NESS CLUB (Voľné pokračovanie výtvarných kurzov na ich nadväzujúcich stupňoch.

 

 

 

Výtvarné relaxcentrum VytFit, Stromová 18, 83101 Bratislava, Kramáre Vyber si svoj kurz a prihlás sa! >>https://www.vytfit.sk     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie

Výtvarné kurzy VytFit- kurzy kreslenia, malovania pre každého
Hodnotenie 4.67 z 5
Počet hlasov 6
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma