Diskriminácia žien v poľnohospodárstve naďalej pretrváva

Diskriminácia žien v poľnohospodárstve naďalej pretrváva

Ženy pracujúce v poľnohospodárstve, či už v rozvíjajúcich sa alebo rozvinutých ekonomikách, hovoria, že naďalej pretrváva ich ro

30.10.2018 | Crossline | diskriminacia-zien-v-polnohospodarstve-nadalej-pretrvava.sk

K tomuto záveru prišla aktuálna štúdia spoločnosti Corteva Agriscience, ktorá je poľnohospodárskou divíziou spoločnosti DowDuPont.

 

Štúdia bola predstavená verejnosti pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien v poľnohospodárstve. Corteva Agriscience prieskum realizovala v 17tich krajinách s cieľom podčiarknuť dôležitosť žien v poľnohospodárstve a identifikovať bariéry, ktoré im bránia naplno sa uplatniť v tomto odvetví. Do prieskumu sa zapojilo 4160 respondentiek, tak z rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa krajín z piatich kontinentov.

 

“Prieskum sme realizovali s cieľom porozumieť súčasnému statusu žien v poľnohospodárstve naprieč svetom, počínajúc veľkými farmami, končiac malými usadlosťami. Našim zámerom bolo aj vytvoriť porovnávaciu základňu, podľa ktorej budeme môcť merať budúci posun,” povedala Krysta Harden, viceprezidentka pre externé záležitosti spoločnosti Corteva Agriscience.

 

Závery štúdie dokazujú, že napriek tomu, že ženy sú na svoju prácu v poľnohospodárstve prevažne hrdé, diskrimináciu vnímajú ešte stále ako široko rozšírený problém, počnúc 78 percentami v Indii, končiac 52 percentami v USA. Len polovica z nich uviedla, že sú rovnako úspešné, ako ich mužskí kolegovia. Zhruba 42 percent hovorí, že majú rovnaké príležitosti ako muži, a len 38 percent uviedlo, že majú kompetenciu rozhodovať o tom, ako sa použijú tržby z ich fariem a poľnohospodárskych podnikov.

 

Takmer 40 percent respondentiek uviedlo, že majú nižšie príjmy ako muži, a horší prístup k financovaniu. Medzi najväčšie obavy žien patrí finančná nestabilita, ekonomická situácia ich rodín a rovnováha medzi prácou a voľným časom.

 

Viaceré ženy uviedli, že potrebujú viac znalostí, ktoré by im umožnili naplno profitovať z nových poľnohospodárskych technológií, ktoré sa stali pre finančný úspech a ekologickú prevádzku fariem kľúčové. Táto túžba viac sa vzdelávať sa objavuje medzi najviac zmieňovanými potrebami, ktoré by ženám pomohli prekonať prekážky v plnom uplatnení sa bez rozdielu pohlaví. Dôležitosť tejto potreby prekročila 50 percent vo všetkých 17 skúmaných krajinách. Najmä však v Brazílii, Nigérii, Keni, Mexiku a Južnej Afrike. 

 

V Európe pokladá diskrimináciu za problém až 68 percent žien v poľnohospodárstve. Situácia sa však za posledných desať rokov zlepšila. Zhruba 67 percent európskych žien, ktoré sa zúčastnili prieskumu, myslí, že pre odstránenie bariér v rodovej rovnosti je dôležité zvýšiť povedomie o tom, že tento problém vo farmárstve a poľnohospodárstve skutočne existuje.

 

“Myslíme si, že Corteva Agriscience môže v tomto procese zohrať dôležitú úlohu. Rozvíjame aktivity vrátane prieskumov, partnerstiev s vládnymi, či mimovládnymi organizáciami, alebo inými záujmovými skupinami s cieľom ďalej odstraňovať bariéry v rodovej rovnosti,” zdôrazňuje marketingová riaditeľka spoločnosti Corteva Agriscience pre Európu, Clara Serrano. 

 

Väčšina žien registruje pokrok pri stieraní bariér, no 72 percent z nich uviedlo, že bude trvať jednu až tri dekády, kým dôjde k plnému zrovnoprávneniu s mužmi. 

 

Hodnotenie

Diskriminácia žien v poľnohospodárstve naďalej pretrváva
Hodnotenie 4.6 z 5
Počet hlasov 5
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma