FUNKČNOSŤ BIOMETRICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

FUNKČNOSŤ BIOMETRICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

Do výskumu a testovania projektu TABULA RASA investovala EÚ 4,4 milióna EUR.

24.10.2013 | Media In | tabularasa-euproject.org

Softvér na identifikáciu tváre, hlasu a odtlačkov prstov sa za posledné roky stal súčasťou nášho bežného života. Dnes sa využíva v smartfónoch, vo firemných dochádzkových systémoch, dokonca je súčasťou verifikácie osoby pri telefonickom rozhovore s operátorom. Konzorcium TABULA RASA si dalo za cieľ preveriť funkčnosť tohto softvéru aplikovaním javu „spoofing“, t. j. čiastočné či úplné napadnutie biometrických systémov s použitím falošných prvkov, napr. úprava vzhľadu tváre, fotografií a hlasových záznamov. Tento projekt bol financovaný EÚ.

 

Biometrické systémy sa osvedčili ako jedny z najlepších bezpečnostných systémov, ktoré sú dnes k dispozícii. Stále však existujú určité stupne zlyhania biometrických systémov, na ktoré už upozornili aj slovenské médiá. Konzorcium TABULA RASA združuje 12 rôznych organizácií, ktoré už tri roky pracujú na výskume  zlyhaní a vývoja protiopatrení i nových druhov bezpečnejších biometrických systémov.

 

Prax ukázala správnu cestu

V priebehu výskumu usporiadalo konzorcium TABULA RASA podujatie „Spoofing Challenge“, ktorým vyzvalo výskumníkov z celého sveta, aby vypracovali plány útokov a pokúsili sa oklamať rôzne biometrické systémy. Účastníci potvrdili, že existujú rôzne kreatívne spôsoby, ako oklamať tieto systémy. Medzi najinovatívnejšie prvky patrila grafická úprava na sfalšovanie 2D systému na rozpoznávanie tvárí. Iní účastníci použili na napadnutie systémov známe útoky, ako sú fotografie, masky alebo falšované gumové odtlačky prstov.

 

Bez investícií od EÚ by to nešlo

Do výskumu a testovania projektu TABULA RASA investovala EÚ 4,4 milióna EUR. Konzorcium investovalo 1,6 milióna EUR. 

 

„Vykonať výskum takého veľkého rozsahu a spolupracovať s mnohými partnermi z EÚ by nebolo možné bez investícií z Európskej únie. Podobne ako bezpečnejšie zariadenia a informácie, vylepšený softvér bude ponúkať rýchlejšie prihlásenia do IT zariadení, ako aj rýchlejšiu a presnejšiu pohraničnú kontrolu a overovanie pasov. Myslíme si, že o náš výskum sa budú zaujímať mnohé organizácie, vrátane technologických spoločností, pôšt, bánk, výrobcov mobilných zariadení alebo poskytovateľov on-line služieb,“ uviedol Dr. Sébastien Marcel, koordinátor projektu TABULA RASA.

 

Prínosy projektu TABULA RASA

Výskumný tím TABULA RASA vypracoval rozsiahly zoznam možných spoofing útokov, vyhodnotil zraniteľnosť biometrických systémov a vyvinul protiopatrenia, ktoré napríklad zisťujú príznaky „živosti“ (napr. žmurkanie, potenie) a zlepšujú bezpečnosť biometrických systémov. Konzorcium TABULA RASA už poskytlo spoločnostiam päť z týchto protiopatrení. Tieto hodnotné poznatky o spoofingových útokoch umožňujú európskym priemyselným odvetviam, aby si udržiavali vedúce postavenie zlepšovaním koncepcie budúcich biometrických senzorov odolných proti spoofingu, čím otvárajú obrovský potenciál pre biometrickú technológiu.

 

Čo ďalej?

Očakáva sa, že implementácia poznatkov do komerčných riešení vytvorí nové pracovné miesta v malých a stredných podnikoch v Európe. Napríklad švajčiarska spoločnosť KeyLemon už aplikovala protiopatrenie pre softvér na rozpoznávanie tvárí, ktorý vyvinulo konzorcium TABULA RASA, do konečného výrobku. Odborné poznatky vyvinuté projektom TABULA RASA pomohli spoločnosti KeyLemon ochrániť investície série A vo výške 1,5 milióna USD, čím sa v rámci spoločnosti vytvorili pracovné miesta. Centrum Morpho (Safran), ktoré je svetovým lídrom v oblasti biometrických riešení, intenzívne spolupracuje s konzorciom a prináša neoceniteľnú odbornosť.

 

Tabula rasa
Tabula rasa

Hodnotenie

FUNKČNOSŤ BIOMETRICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV
Hodnotenie 4.67 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma