Humát

Humát

rašelinové hnojivo

25.07.2014 | Rudolf Jurkech - PROFORM | www.wellba.sk

V súčasnom období po celom svete rastie záujem o ekologicky udržateľný rast výnosov  v poľnohospodárskej produkcii. Cesta geneticky modifikovaných druhov potravín nesie so sebou  riziko ťažko predvídateľných dôsledkov.

Humáty sú zmesi humínových a fulvových kyselín a ich draselných solí. Ide o zložité organické zlúčeniny s veľkým množstvom molekúl – dlhé reťazce, ktoré vznikajú postupným rozkladom organickej treťohornej hmoty za prístupu kyslíka v miestach vzniku hnedého uhlia a rašeliny. Ide o mimoriadne bioaktívne látky s vysokou chemickou reaktivitou, výnimočnými regeneračnými účinkami na celý organizmus a jeho energetický systém.

Humát - ekologicky čisté organicko-minerálne hnojivo určené pre široké spektrum použitia. Získava sa spracovaním rašeliny. Absentujú v ňom semená buriny a patogénne mikroorganizmy. Tento druh hnojiva je určený na podporu rastu a zvyšovanie úrodnosti poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, okrasných exteriérových a interiérových rastlín.

Je jednoznačne preukázané, že humáty plnia v pôde nasledujúce funkcie:

- akumulačnú,

- zásobovaciu,

- regulačnú,

- ochrannú.

Humáty sú fyziologicky aktívne zlúčeniny regulujúce  procesy v rastlinách a semenách. Humáty  zvyšujú úrodnosť, veľkosť plodov, urýchľujú  a zrovnomerňujú dozrievanie a tiež  zlepšujú kvalitu produktov. Zvyšujú  obsah cukrov a vitamínov v plodoch, no pritom znižujú v nich množstvo dusičnanov.

Mechanizmus pôsobenia týchto zlúčenín  je v pôsobení a stimulácii všetkých biochemických procesov a v organizácii rastu nielen v počiatočnom štádiu klíčenia semien a vytvárania koreňového systému,  ale aj  v ďalšom období rastu. Menia priechodnosť medzibunkových membrán, zvyšujú aktivitu fermentov, množstvo chlorofylu a zvyšujú výkon fotosyntézy. Stimulujú dýchanie rastliny, syntézu vytvárania bielkovín, cukrov, aminokyselín a vitamínov. Humáty sú netoxické, nekarcinogénne a nespôsobujú mutácie rastu rastlín. Tieto vlastnosti ich predurčujú dosahovať ekologicky čistú produkciu.

Súčasné vplyvy humátov na fyzikálne a fyzikálno-chemické pôsobenie v pôde možno zhrnúť takto:

- zvyšujú  schopnosť ľahkých pôd  viazať vlahu cca o 30 %,

- zlepšujú priepustnosť ťažkých pôd,

- optimalizujú prevzdušňovanie pôdneho profilu a tým zlepšujú dýchanie rastlín,

- zlepšujú výmenu živín medzi vodou a pôdou,

- zvyšujú nárazovú kapacitu pôd a tým udržujú prirodzenú hodnotu PH aj pri nadbytočnom použití napr. umelých hnojív.

Veľmi dôležitou sa javí reakcia humátov  na prebytok pesticídov a na organické eko-toxické látky (ropné produkty, aldehydy, fenoly atď.). Humáty ich nevratne viažu do nepohyblivých komplexov, ktoré sa vylučujú z pôdneho cyklu a tým je im zabránené vstupovať do rastlín a ďalej do živých organizmov. Je veľmi zaujímavé ich použitie na detoxikáciu pôdy.

Pri použití humátov v poľnohospodárstve  boli dosiahnuté veľmi zaujímavé výsledky:

- zvýšila sa úrodnosť obilnín a iných základných potravín v priemere 10 - 60 %,

- výrazne sa zvýšila klíčivosť semien a ich rast,

- zlepšila sa látková výmena v rastlinách,

- vytvoril sa silnejší koreňový systém,

- zlepšila sa schopnosť rastlín ďalej rásť pri ich presádzaní,

- zvýšila sa odolnosť rastlín proti chorobám, zime a suchu,

- znížil sa obsah dusičnanov a pesticídov, ťažkých kovov a tiež rádionuklidov, čím sa pri použití humátov  dá hovoriť o možnom použití na rekultiváciu  zamorených pôd.

 

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma