Odstránenie vlhkosti muriva bez stavebných zásahov

Odstránenie vlhkosti muriva bez stavebných zásahov

Sanácia vlhkosti stien rýchlo, ekologicky a lacno

23.04.2015 | Elektrofyzika s.r.o. | www.vysusovanie-sanacie-muriva.sk

Vysúšanie muriva patrí medzi práce, ktorými sa snažíme odstrániť vlhkosť z muriva na hodnoty stavebných noriem, keďže neriešená stavebná chyba práve vo forme vlhkosti muriva a jej negatívnych prejavov môže postupom času výrazne prispieť ku skaze objektu do tej miery, že sa stane pre ľudí úplne neobývateľným.

 

Kým sa tak stane, vlhkosť spôsobuje deštrukciu objektu a prispieva k zvýšenému výskytu zdraviu škodlivých plesní a zvyšuje náklady na vykurovanie objektu.

 

Obyvatelia vlhkých stavieb o prejavoch vzlínajúcej vlhkosti vedia a hľadajú technológie, ktoré na sanáciu vlhkosti v objekte využiť tak, aby bol dom vysušený čo najskôr, ideálne bez hluku, prachu, chemikálií a vysokých finančných nákladov. Najlepšie však je na nezvratný fakt, že stavba bude v nasledujúcich rokoch priamo vystavená agresívnemu vzlínaniu vlhkosti, myslieť už v úvodných štádiách projektových príprav.

 

Ak sa však vzlínajúca vlhkosť v stavbe už prejavila, je dôležité zvoliť vhodný sanačný postup

 

Ak sa však vzlínajúca vlhkosť v stavbe už prejavila, je dôležité zvoliť vhodný sanačný postup, ktorým vzlínanie vlhkosti do muriva zastavíme, stavbu a jej murivo vysušíme (najlepšie na hodnoty stavebných noriem) a samozrejme následne zabránime, aby vlhkosť opätovne prenikala do muriva. Technológií s rôznou mierou úspešnosti vysúšania muriva existuje veľa a každá z nich skrýva niektoré nebezpečenstvá, o ktorých však klienti často ani nevedia. Nech už si majiteľ vlhkého domu zvolí akúkoľvek metódu sanácie vlhkosti, ktorá počíta so stavebnými zásahmi, mal by počítať najmä s obmedzením bežnej prevádzky v stavbe, s hlukom, prachom a chemikáliami, a najmä s vyššími finančnými nákladmi.

 

Niektoré sanačné metódy však nie sú z rôznych dôvodov na určitých typoch stavieb aplikovateľné

 

Niektoré sanačné metódy však nie sú z rôznych dôvodov na určitých typoch stavieb aplikovateľné, a tak sa teda aj samotné vykonanie sanácie vlhkosti veľmi často odďaľuje, čo poškodzuje nielen stavbu, ale aj zdravie jej obyvateľov.

 

" Škodlivé plesne a baktérie sa vo vlhkej stavbe množia veľmi rýchlo a stavba sa tak môže stať pre človeka doslova toxická."

 

Účinná sanačná metóda na odstránenie vzlínajúcej vlhkosti z muriva

 

Elektroosmóza ako sanačná nedeštruktívna ekologická technológia na odstránenie vlhkosti muriva s následnou kompletnou celkovou dodatočnou hydroizoláciou stavby je účinná sanačná metóda na odstránenie vzlínajúcej vlhkosti z muriva z akéhokoľvek stavebného materiálu bez stavebných zásahov najneskôr do troch rokov od dátumu inštalácie. Elektroosmóza technológiou DryPol® je bezkontaktná metóda, ktorej výsledky sú preverené viac ako 1700 / inštalácií v Európe. 

 

Výhodou prístroja DryPol® je aj možnosť využiť túto nedeštruktívnu technológiu na vysúšanie muriva po živelnej pohrome

 

Výhodou prístroja DryPol® je aj možnosť využiť túto nedeštruktívnu technológiu na vysúšanie muriva po živelnej pohrome (napríklad vyplavení), keď elektroosmóza vytlačí vodu obsiahnutú v murive do podložia stavby.  Nespornou výhodou sanácie vlhkosti muriva elektroosmózou je aj možnosť úspory až 70 % energetických nákladov na vykurovanie objektu, pretože elektroosmóza začína pôsobiť ihneď. Vysoký výkon a okamžitá účinnosť sú hlavné atribúty technológie DryPol®, jednotky na trhu v oblasti sanácie vzlínajúcej vlhkosti a ekologickej dodatočnej hydroizolácie stavieb.

Systém odstráni vlhkost z muriva bez stavebných zásahov
DryPol® je vhodný aj pre historické a komerčné objekty

Hodnotenie

Odstránenie vlhkosti muriva bez stavebných zásahov
Hodnotenie 4.14 z 5
Počet hlasov 7
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma