Stručná história a evolúcia stavebných materiálov

Stručná história a evolúcia stavebných materiálov

Stavebný materiál alebo stavivo

21.09.2023 | PoctiveSEO | maslen.cz

Stavebné materiály tvoria základný kameň našej civilizácie a hrali kľúčovú úlohu v tvorbe našich miest, budov a infraštruktúry už tisíce rokov. Tento článok sa zameriava na pohľad od minulosti až po súčasnosť stavebných materiálov, ktoré menia spôsob, akým staviame a žijeme. 

 

Čo si predstaviť pod slovným spojením stavebný materiál? 

Stavebný materiál alebo stavivo je látka, ktorá sa používa v stavebníctve na výstavbu. Jedná sa v podstate o materiál, bez ktorého by ste sa pri stavbe neobišli. Podľa pôvodu možno stavebný materiál rozdeliť na prírodný a umelý. 

 

TIP: Viete, aké existujú prírodné stavebné materiály?

 

Dôležité vlastnosti stavebných materiálov

Využívanie jednotlivých stavebných materiálov v minulosti aj v súčasnosti je postavené predovšetkým na ich fyzikálnych a chemických vlastnostiach, akými sú okrem vzhľadu aj:

 

– Štruktúra

– Hmotnosť

– Pružnosť

– Hustota

– Hutnosť

– Pevnosť

– Vodotesnosť

– Trvanlivosť

– Akustická vodivosť

– Tepelná vodivosť

 

ZAUJÍMAVOSŤ: Vedeli ste, že farby, laky a nátery na ochranu a ošetrenie najrôznejších materiálov (ako napríklad drevo) sa používali už v starom Egypte?

 

Stavebné materiály v minulosti

Už v dávnej minulosti ľudia hľadali úkryt pred počasím, zvieratami ale aj pred svojim vlastným druhom. Spočiatku ľudia na bývanie využívali jaskyne a neskôr jednoduché prístrešky. Jediné dostupné materiály boli v tej dobe prírodné materiály ako drevo, kameň a hlina.

 

Tehly sa ako stavebný materiál začali používať v Mezopotámií v druhom tisícročí pred našim letopočtom. Nevyvíjali sa však len stavebné materiály, ale aj techniky, ktoré umožnili stavbu ohromujúcich chrámov. 

 

Ďalším dôležitým objavom bol betón, z ktorého sa dnes vyrába napríklad zámková dlažba, veľkoformátová dlažba, stĺpy, obrubníky ale aj rôzne dekorácie. Za zavedenie betónu sú zodpovední pravdepodobne Rímania ale využívali ho aj Peržania alebo Kartáginci. Stále sa však v určitej miere používalo drevo a tehly, ktoré prechádzali vlastným vývojom od surových tehál na pálené. 

 

Stredovek

Napriek tomu, že tehly už boli známym stavebným materiálom, hlavným stavebným materiálom bol opäť kameň. Využíval sa na najdôležitejšie stavby, ako sú kostoly či hrady. Novoobjaveným materiálom tohto obdobia bolo sklo. Zavádzanie skla bolo pre stavby významným krokom. 

 

Renesancia

S príchodom renesancie sa znova objavila prevaha tehly nad kameňom. Tehla zostala nespochybniteľným stavebným materiálom na mnoho nasledujúcich storočí, čo viedlo k vzniku jedinečných a skutočne geniálnych diel.

 

Počas renesancie sa začala vo veľkej miere používať omietka, a to nielen ako architektonický prvok s ochranným a spojovacím účelom, ako aj ako estetická dekorácia budov.

 

Priemyselná revolúcia

Významným zlomom v histórií stavebných materiálov bola priemyselná revolúcia. Dôležitým stavebným materiálom sa stali kovy, predovšetkým železo a oceľ, ako aj železobetón. Ich použitie tak vydláždilo cestu vzniku prvých mrakodrpov a výškových budov. Vďaka nástupu kovov dnes máme k dispozícií napríklad populárne trapézové plechy

 

Moderné dejiny

Veľmi populárnym materiálom nielen v stavebníctve je jednoznačne plast. Prvý umelý plast predstavil Alexander Parkes na výstave v Londýne v roku 1862. Oblasť stavebníctva však výraznejšie ovplyvnil až v druhej polovici 20. storoči. 

 

V posledných rokoch sa plasty a polyméry stávajú čoraz viac využívaným stavebným materiálom. Polyméry sa dajú ľahko formovať a sú veľmi ľahké. Tento materiál je tiež lacnejší ako kov, a preto je v niektorých projektoch vhodnejším komponentom.

 

TIP: Viete, ako si oživiť a zútulniť domácnosť

 

Budúcnosť stavebných materiálov

Trendy posledných rokov naznačujú, že záujem o ochranu životného prostedia pomaly ale určite rastie. Ako spoločnosť sa stávame čoraz viac uvedomelými v oblasti ochrany životného prostredia a v stavebníctve to nie je inak.

 

Pri pohľade do budúcnosti by mali medzi priority patriť materiály, ktoré zachovávajú pevnosť konštrukcie, ktorá bude odolná voči zemetraseniam a zároveň nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

Na dosiahnutie týchto cieľov sa v posledných rokoch objavilo množstvo inovatívnych nápadov, ako napríklad osmotický cement, priesvitný betón a dokonca aj stavebná lepenka. 

 

Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Fotka od sandid z Pixabay
Fotka od Igor Ovsyannykov z Pixabay

Hodnotenie

Stručná história a evolúcia stavebných materiálov
Hodnotenie 4.4 z 5
Počet hlasov 5
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma