Aké sú obmedzenia pri prijímaní platieb v hotovosti?

Aké sú obmedzenia pri prijímaní platieb v hotovosti?

platba v hotovosti

11.03.2022 | PoctiveSEO | dotypay.com

Viete v akej výške môžete uskutočňovať platby v hotovosti? Aké výnimky umožňuje zákon o obmedzení platieb v hotovosti?

 

Či už ste fyzická osoba alebo podnikateľ pri vykonávaní platby v hotovosti vo väčších objemoch existujú isté výhrady.

 

Čo hovorí zákon?

Zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, je platný od dňa 01.01.2013 a jeho základnými cieľmi je:

 

– prispieť k obmedzeniu podvodných konaní v daňovej oblasti

– prevencia proti praniu špinavých peňazí a v boji proti korupcii a trestnej činnosti.

 

Tento zákon má pri vykonávaní platieb v hotovosti určité pravidlá a obmedzenia.

 

Čo je platba v hotovosti?

Platba v hotovosti je podľa zákona definovaná ako odovzdanie finančnej hotovosti medzi dvomi osobami. Odovzdanie môže byť vo forme bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene.

 

Platbu v hotovosti teda nie je:

 

– platba za dodanie tovaru na dobierku

– platba za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby platobnou kartou.

 

Platba v hotovosti je teda akékoľvek odovzdanie hotovosti zo strany jednej osoby k rukám druhej osoby. Týmito osobami môžu byť fyzické osoby, právnické osoby alebo aj štát, ktoré prijímajú alebo odovzdávajú hotovosť.

 

Tip: Poznáte výhody "all in one" platobných terminálov?

 

Aké sú obmedzenia?

Zákon určuje výšku platieb v hotovosti, zakázaná je:

 

– platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje sumu vo výške 5.000,- EUR, pri platbe medzi PO alebo FO, ktorá vykonáva podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

– platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje sumu vo výške 15.000,- EUR, ak ide o platbu medzi FO (nepodnikateľmi)

 

Ak platba prevyšuje vyššie uvedenú hodnotu, je nutné platbu vykonať len bezhotovostne teda použitím terminálov a pokladne (eKassa). 

 

Okrem platieb za predaj tovaru a poskytovanie služieb sa zákaz vzťahuje aj na platby pôžičiek, plnenie záväzkov, vyplácanie podielov na zisku, platby záloh a preddavkov atď.

 

Tip: Viete čo je P2P pôžička?

 

Výnimky pri platbe v hotovosti

Zákon však obsahuje aj situácie, na ktoré sa obmedzenia platieb v hotovosti nevzťahujú. Zákaz platieb v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje 5 000 € alebo 15 000 € sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:

 

– pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku

– pre prevádzkovaní zmenárenskej činnosti

– pri spracovávaní a preprave bankoviek a mincí

– pri preprave bankoviek a mincí

– pri správe daní

– v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie a podobne.

 

Sankcie pri porušení limitu na platbu v hotovosti

Za porušenie zákona sa považuje odovzdanie platby v hotovosti, ktorá prevyšuje 5 000 € alebo 15 000 € ako aj prijatie platby v hotovosti prevyšujúcu 5 000 € alebo 15 000 €.

 

Ak ide o fyzickú osobu, teda nepodnikateľa, hrozí pokuta do 10 000 €. Pokuta až to výšky 150 000 € hrozí vtedy, ak ide právnickú osobu alebo fyzickú osobu (podnikateľa).

 

Na čo si dať pozor pri platbe v hotovosti?

Ak je platba v hotovosti rozdelená na niekoľko samostatných platieb, hodnotou platby v hotovosti je súčet všetkých hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vychádzajú z jedného právneho vzťahu.

 

To znamená, že ak bude medzi dodávateľom a odberateľom uzatvorená zmluva, v ktorej je určená celková výška platieb za dodanie tovaru či poskytnutie služby viac ako 5 000 € (resp. 15 000 € v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov), nemôže byť žiadna platba vykonaná v hotovosti.

Dominika Blchová, SEO služby a copywriting

Photo by cottonbro from Pexels
Photo by cottonbro from Pexels

Hodnotenie

Aké sú obmedzenia pri prijímaní platieb v hotovosti?
Hodnotenie 4.67 z 5
Počet hlasov 3
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma