Ako zlepšiť tímovú prácu?

Ako zlepšiť tímovú prácu?

Každý z nás je súčasťou istého kolektívu, či už ide o skupinu priateľov alebo pracovný tím.

29.06.2023 | Global Services Slovakia s.r.o. | brigada.sk

V prípade priateľov si môžeme vybrať, koho si k sebe pustíme. No ak sa v práci vytvoria dobré vzťahy a tímovosť, aj náš pracovný kolektív sa postupne stáva kolektívom priateľov.

 

Tím a jeho úloha 

 

Tím tvorí skupina ľudí, ktorí spolupracujú na určitom cieli, buď stanovenom nadriadenými alebo organizáciou ako celkom. Členovia tímu by mali rešpektovať stanovený cieľ a snažiť sa ho dosiahnuť. V tímovom prostredí, kde sa pracovníci vzájomne podporujú sa práca stáva efektívnejšou.

 

Tímová práca versus tímovosť 

 

Tímová práca sa týka spolupráce medzi kolegami na pracovisku pri plnení úloh alebo projektov. Tímovosť je vlastnosť, ktorú jednotliví zamestnanci musia mať, aby mohli prispieť k dokončeniu úloh. Tímovosť je súčasťou mäkkých zručností.

 

Ako vytvoriť tímovú atmosféru?

 

Komunikácia 

 

Efektívna komunikácia medzi členmi tímu je kľúčom k dobrej spolupráci. V súčasnej dobe, keď často pracujeme z domu, je dôležité nesmieť prekážky pre efektívnu komunikáciu a udržiavať sociálny kontakt medzi kolegami.

 

Jasne definovaný cieľ 

 

Dôležité je mať jasne stanovený cieľ, aby každý člen tímu vedel, čo je od neho očakávané. To tiež zabraňuje duplicitnej práci, kedy dvaja zamestnanci vykonávajú rovnakú úlohu. Definovanie cieľa prispieva k úspore času a finančných prostriedkov.

 

Dôvera v tíme

 

Dôvera medzi členmi tímu je dôležitá pre pracovné výsledky a celkovú atmosféru na pracovisku. Dôveru je možné budovať aj mimo pracoviska, napríklad prostredníctvom spoločných športových aktivít alebo času stráveného spolu. Vzájomná úcta a rešpekt tiež prispievajú k budovaniu dôvery.

 

Tímové stretnutia 

 

Pravidelné tímové stretnutia napomáhajú efektívnosti tímu a prospievajú jeho celkovému fungovaniu, vzniká menej nedorozumení a konfliktov.

 

Hodnotenie

Ako zlepšiť tímovú prácu?
Hodnotenie 4.25 z 5
Počet hlasov 4
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma