Apostila a superlegalizácia

Apostila a superlegalizácia

Čo to je apostila a superlegalizácia?

18.06.2020 | Apostille

Čo to je apostila a superlegalizácia?

 

Aký je medzi nimi rozdiel a kedy ktorú použiť? V nasledujúcom článku si v zrozumiteľnej reči tieto pojmy vysvetlíme.  

Ktoré dokumenty sa overujú apostilou či superlegalizáciou? V prvom rade ide o osobné dokumenty, akými sú rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis z registra trestov, osvedčenie o občianstve, či potvrdenie o pobyte, atď. V druhom rade sa overujú firemné dokumenty, napríklad výpis z obchodného registra a poslednými dokumentmi sú tie, ktoré preukazujú dosiahnuté vzdelanie, t.j. vysvedčenia a diplomy.

 

Aký je teda rozdiel medzi apostilou a superlegalizáciou?

 

Apostilou rozumieme doložku udeľovanú Ministerstvom spravodlivosti, alebo Ministerstvom zahraničných vecí v závislosti od overovaného dokumentu. Touto doložkou sa potvrdzuje platnosť overovaného dokumentu v krajine jeho vydania. Málokto totiž vie ako vyzerajú listiny z cudzích krajín a tak sa dané ministerstvo za ich pravosť zaručí apostilou. Toto overenie je možné vybaviť iba v krajine, v ktorej bola daná listina vydaná. Napríklad pri portugalskej listine je apostiluje portugalské ministerstvo, pri írskej írske. V prípade akýchkoľvek problémov s vybavovaním apostilu na dokument z cudzieho štátu je vhodné kontaktovať príslušné veľvyslanectvo.

 

Superlegalizáciou sa overujú dokumenty, na ktorých overenie nie je apostila postačujúca. K nej je tým pádom potrebné zabezpečiť ešte ďalšie dodatočné overenie. Toto dodatočné overenie nazývame superlegalizácia. Superlegalizáciu si dokážete zabezpečiť na ambasáde krajiny, ktorá tento dokument od Vás vyžaduje. Čiže ak premýšľate nad sobášom napríklad v Argentíne, tak potrebujete aby Vám na rodný list vystavili apostilu na ministerstve a následne navštívite veľvyslanectvo Vašej vlasti v Argentíne, ktoré apostilu potvrdí superlegalizáciou a dokument tak môže byť použitý na území Argentíny.

 

Z akého dôvodu nie je v určitých prípadoch apostila potrebná a v iných nestačí a je po nás požadovaná superlegalizácia?

 

V skratke môžeme povedať, že to závisí od toho aké majú jednotlivé štáty medzi sebou pouzatvárané dohody. Niektoré štáty uzatvorili bilaterálne zmluvy, ktoré eliminovali nutnosť verejené listiny ďalej overovať. V takýchto prípadoch postačí súdne overený preklad a aj ten často nie je podmienkou.

Ide o krajiny akými sú napríklad: Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, atď.

Iné krajiny spolupracujú na základe Haagskeho dohovoru o apostile, v takom prípade postačí iba zaistenie apostily spôsobom, ktorý sme spomínali vyššie v článku.

Tretiu skupinu tvoria krajiny bez akýchkoľvek medzinárodných zmluvných väzieb, ti budú pravdepodobne vyžadovať superlegalizáciu.

 

Majte ale vždy na pamäti, že podmienky vždy stanovuje konkrétna inštitúcia, ktorá od Vás vyžaduje dokumenty. Nespoliehajte sa teda na zaradenie štátu do určitej kategórie. Vždy sa informujte u cieľového subjektu, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám.

 

 

 

 

 

 

Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma