Krytá lyžiarska hala na Donovaloch

Vyhovejú pripomienkam obyvateľov

24.06.2020 | KOMUNIKA

Multifunkčný projekt s krytou lyžiarskou halou, ktorý vyrastie v obci Donovaly, bude investor vylepšovať. Zohľadňuje tak pripomienky obyvateľov obce Donovaly, ktorí sa prihlásili do územného konania. „Projekt prešiel prísnym posúdením úradov. Keďže nám však záleží na tom, aby bol prospešný pre celý región, po dôkladnom posúdení sme sa rozhodli, že pripomienky obyvateľov obce Donovaly začleníme do projektu a vyhovieme im v najvyššej možnej miere. Tieto zmeny síce projekt predražia, ale myslíme si, že to stojí za to,“ povedal projektový manažér Donovalley Resort Igor Obšajsník.

 

Hladina hluku nedosiahne ani povolené limity

Obec Donovaly patrí k najprísnejším lokalitám z hľadiska prípustnosti hluku, avšak projekt hlukovej štúdie, ktorý odobril Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, ukázal, že prevádzka krytej lyžiarskej haly nedosiahne ani povolené limity. „Napriek tomu, že projekt je navrhnutý a schválený za prísnych podmienok, obava hluku u obyvateľov obce, ktorí sa prihlásili do územného konania v celkovom počte sedem, bola jednou z pripomienok. Rozhodli sme sa, že premiestnime chladiace zariadenia z východnej strany projektu, pretože tá smeruje k najbližším domom v obci. Tieto zariadenia budú umiestnené na druhej strane priamo pod našimi ubytovacími jednotkami, pretože sme si vedomí toho, že ich prevádzka bude prebiehať v tichom režime,“ vysvetľuje Igor Obšajsník. 

 

Krytá lyžiarska hala nezasahuje do územia Národného parku Nízke Tatry

Výstavba projektu nebola a ani nebude plánovaná na území Národného parku Nízke Tatry a ani nebude zasahovať do iných chránených lokalít, preto v týchto lokalitách ani nedôjde k výrubu stromov. Rezort má stáť na území, ktoré je na rovnakej úrovni ako iné zastavané územia obce Donovaly, a tu zníži plochu reálneho výrubu stromov z pôvodne predpokladaných 2,5 hektára na približne 1,5 hektára. „Okrem avizovaných zmien na projekte zrealizujeme aj revitalizačné opatrenia priamo v Národnom parku Nízke Tatry, a to v pôvodnom rozsahu až 36 hektárov.“ Na území projektu tiež investor zníži objem zemných prác z predpokladaných 190 000 m3 na menej ako polovicu.   

 

Súčasť donovalskej krajiny 

„Aby rezort ešte viac korešpondoval s krásnym prostredím Donovál, pristúpili sme aj k ďalšej zmene. Strechu krytej lyžiarskej haly bude pokrývať zelený priestor vhodný na prechádzky a oddych. Z jednej strany bude dokonca prístupná z pôvodného terénu, takže si návštevník pri prechádzke ani neuvedomí, kde končí pôvodný terén a začína strecha,“ hovorí Igor Obšajsník z Donovalley Resort. Zelená strecha a presunutie technického zázemia s chladiacimi zariadeniami projekt predraží o viac ako 2 milióny eur.

 

Silná podpora pre región

Krytá lyžiarska hala sa bude rozkladať na ploche 45 000 m2 a bude významnou posilou pre rozvoj regiónu a cestovného ruchu. Vytvorí viac ako 150 pracovných miest a podporí aj lokálnu komunitu podnikateľov ubytovacích a stravovacích zariadení, nakoľko investor predpokladá ročnú návštevnosť rezortu 200 tisíc ľudí. Lokalita Donovál už nebude závislá od snehových podmienok, keďže si návštevníci tohto regiónu budú môcť zimné športy užívať celoročne. „Cestovný ruch zažíva v dnešných časoch ťažké chvíle, s čím súvisí aj výrazný pokles zamestnanosti v tomto segmente a prognózy vo vývoji situácie sú veľmi opatrné. Projekt krytej lyžiarskej haly je na dobrej ceste a pomôže rozvoju celého regiónu. Plánujeme stabilne a konzistentne pokračovať v jeho realizácii,“ dodáva Igor Obšajsník.  

 

www.donovalley.sk

 

Hodnotenie

Krytá lyžiarska hala na Donovaloch
Hodnotenie 4.5 z 5
Počet hlasov 2
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma