Letné športové tábory PRO Talent Slovakia pre talentovanú mládež

Letné športové tábory PRO Talent Slovakia pre talentovanú mládež

Občianske združenie PRO Talent Slovakia v roku 2020 úspešne realizovala dva 14dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež

02.10.2020 | PRO Talent Slovakia | www.protalent.sk

Občianske združenie PRO Talent Slovakia v roku 2020 úspešne realizovala dva 14 dňové letné športové tábory pre talentovanú mládež. Súčasťou pobytu zabezpečil o.z. PRO Talent Slovakia aj financovanie cestovných nákladov, ubytovania, celodennej stravy, sprievodného programu, v neposlednom rade prenájmu športových priestorov a kvalifikovaných trénerov pre všetkých účastníkov letného tábora.

 

Tréningy boli rozdelené na získanie a upevnenie zručností pod záštitou špecializovaného športového trénera, zvlášť na kondičné tréningy vedené pod odborným dozorom,  vzájomné priateľské zápasy a nadväzovanie kontaktov športových klubov, ako aj chill-out pobyt pri mori pre mladých účastníkov tábora.

 

„Podpora mládeže a športu je jedno z najviac postihnutých oblastí, ktorú zasiahli obmedzenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19, a na ktorú sa nevzťahovali žiadne alebo len obmedzené príspevky na zmiernenie dopadu krízy COVID-19“, uvádza riaditeľka občianskeho združenia PRO Talent Slovakia Ing. Jasna Rumanková.

 

„Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii (spôsobenej pandemickými opatreniami) v oblasti podpory športu sme aj tento rok realizovali dva letné tréningové tábory pre žiakov v športovom centre Višnjik /Hala Krešimira Ćosića/ v chorvátskom meste Zadar.“, dodáva riaditeľka.

 

Iniciatíva o.z. PRO Talent Slovakia by neexistovala bez dobrovoľného nasadenia niekoľkých ľudí, ktorí jej vo svojom voľnom čase venujú svoj čas.

 

Podobné podujatia, akcie a aktivity pre talentovanú mládež potrebujú širokú podporu verejnosti, partnerov a médií ako aj pozornosť zo strany štátnych inštitúcií  a samosprávy – najmä v tak exponovanej dobe ako je rok 2020 zasiahnutý pandémiou a ekonomickou krízou.

 

Spoločnosť sa pri honbe za ekonomickými ukazovateľmi (i pandemickými) musí vyhnúť hroziacemu vedľajšiemu efektu, aby nám napokon v spoločnosti nevyrástla zabudnutá generácia /lost generation/. Zlepšovať veci môžeme iba spolu. Každý príspevok odborný, materiálny alebo finančný pomáha podporiť projekty na rozvoj talentov.

 

 

O občianskom združení PRO Talent Slovakia

Cieľom PRO Talent Slovakia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; vzdelávanie, kultúra, šport, ochrana a rozvoj zdravia, ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora sociálne slabších, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti.

 

PRO Talent Slovakia sa aktívne podieľa na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

 

PRO Talent Slovakia vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych, informačných, sociálnych, záujmových, vzdelávacích, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov.

 

 

Kontakt:   PRO Talent Slovakia - Podpora talentov, Hrušková 44H, Bratislava 831 06 Ing. Jasna Rumanková,  tel: +421-944-072-840, email: sport@protalent.sk , web: www.protalent.sk

 

Občianske združenie PRO Talent Slovakia. Registračné číslo VVS/1-900/90-58780, Registrový úrad MV SR, IČO: 52974031, Účet SK65 1100 0000 0029 4408 8432, Tatra banka, a.s.

PRO Talent Slovakia
ZADAR VISNJIK LETNY TABOR 2020

Hodnotenie

Letné športové tábory PRO Talent Slovakia pre talentovanú mládež
Hodnotenie 4.67 z 5
Počet hlasov 12
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma