Čo je to refraktometer

Čo je to refraktometer

Refraktometer je jednoduchý optický prístroj na meranie koncentrácie vodných roztokov metódou využívajúcou index lomu svetla.

02.10.2020 | Varga Trade s.r.o. | www.kupteraz.sk

Refraktometer je jednoduchý optický prístroj na meranie koncentrácie vodných roztokov pomocou metódy využívajúcej indexu lomu svetla. Index lomu svetla sa počíta pomocou Snellovho zákona. Na meraní indexu lomu svetla je založená aj optická metóda analytickej chémie – refraktometria.

 

Na to aby ste mohli analyzovať vzorku, bude vám postačovať iba pár kvapiek tekutiny. Refraktometer nachádza svoje vyžitie v potravinárskom, poľnohospodárskom, chemickom, výrobnom priemysle a tiež v medicíne.

 

Ako refraktometer funguje

Keď svetlo vstupuje do kvapaliny z okolitého prostredia, mení svoj smer – tento jav sa nazýva lom. Refraktometre merajú odchýlku od pôvodného smeru a ten sa nazýva uhol lomu. Refraktometer zobrazuje kritický (medzný) refrakčný uhol vzorky, ktorý interpretujeme so stanovenými hodnotami indexu lomu zobrazenými na stupnici. Pomocou týchto hodnôt je možné určiť koncentrácie roztokov.

 

Princíp merania refraktometrov

Činnosť refraktometra je založená na fyzikálnom princípe lomu svetla podľa Snellov zákona. Svetlo sa spomaľuje, keď prechádza do opticky hustejšieho prostredia, a zrýchľuje sa, keď prechádza do menej opticky hustého prostredia. Zmena rýchlosti je sprevádzaná zmenou smeru a pri určitom uhle dopadu sa svetlo v druhom prostredí vôbec nelomí, ale úplne sa odráža. Uhol, pod ktorým k tomu dôjde, sa nazýva kritický uhol a práve tento uhol meria refraktometer.

 

Vzorka určená na meranie refraktometrom musí byť v priamom kontakte s meracím hranolom. Prichádzajúce svetlo pod uhlami menšími ako je kritický uhol úplného odrazu sa čiastočne láme cez vzorku, zatiaľ čo prichádzajúce svetlo z uhlov väčších ako je kritický uhol sa úplne odráža.

 

Refraktometria je jednoduchá a užitočná metóda na klasifikáciu vlastností a meranie koncentrácie látok. Často sa používa vo výskumných a priemyselných laboratóriách na kontrolu kvality a vývoj produktov. Medzi aplikácie patrí skúmanie farmaceutík, analýza potravín, hodnotenie vôní a aróm a sledovanie kvality potravín, nápojov či farmaceutík.

 

V našom internetovom obchode kupteraz.sk nájdete okrem refraktometrov množstvo ďalších výrobkov ako digitálne váhy, teplomery a ďalších meracie prístroje, zdravotné pomôcky, doplnky pre autá atď.

Ovocný kvas
 
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma