Nominácie pre World Summit Awards 2022

Nominácie pre World Summit Awards 2022

Digitálne riešenia prispievajúce k rozvoju spoločnosti na lokálnej aj globálnej úrovni

03.10.2022 | iLearn OZ | www.wsaglobal.org

World Summit Awards

World Summit Awards je celosvetová súťaž digitálnych riešení založená v Ženeve v decembri 2003 v kontexte cieľov rozvoja informačnej spoločnosti deklarovaných ba World Summit on the Information Society (WSIS). Na národnej úrovni pôsobí v temer všetkých štátoch združených v OSN pričom Slovensko bolo zastúpené už pri jej zrode.Nominácie WSA 2022

Nominácie WSA 2022 ukazujú bohatstvo, rozmanitosť, budúcnosť a inováciu digitálnych riešení v globálnom meradle a dokazujú, ako môže digitálna technológia zlepšiť spoločnosť v každom kúte sveta. Riešenia sú na základe svojho zamerania rozdelené do ôsmich kategórií. Nominanti WSA sú vyberaní národnými expertmi. Môžu nominovať až osem projektov za svoju krajinu – jeden pre každú kategóriu WSA. Sú hodnotené na základe siedmich základných kritérií: obsah, funkčnosť, dizajn, technológia, inovácia, dosah na spoločnosť a celkový prínos.

Slovenská účasť

Slovensko je v tohtoročnom ročníku zastúpené tromi riešeniami:V kategórii Business & Commerce  je to multiplatformová aplikácia Clarifyy (podrobnejšie na clarifyy.ai/) využívajúca umelú inteligenciu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie aktivity pracovných tímov.Zmúdri SK (www.zmudri.sk) je neziskový projekt, ktorý pomáha mladým pripraviť sa lepšie na reálny dospelý život. Pútavou formou krátkych videí ukazuje efektívne spôsoby riešenia rôznych životných situácií a je nominantom v kategórii Learning & Education.  V kategórii Culture & Tourism  je zaujímavým príspevkom spoločný slovensko-rakúsky projekt Seasy ( www.seasy.com/). Otvára cestu k námorným zážitkom v európskych prímorských krajinách prostredníctvom bezplatnej rezervácie a garancie prenájmu lodí rôzneho typu.

Ocenenia

Nominácia do WSA je už ocenením sama o sebe – preukazuje spôsobilosť súťaženia na medzinárodnej úrovni a reprezentuje kvalitu národných riešení v tej ktorej kategórii. Oprávňuje nominanta používať v mediálnej komunikácii banner s logotypom WSA a nápisom WSA – National Nominee 2022.

Hodnotenie

Nominácie pre World Summit Awards 2022
Hodnotenie 4.43 z 5
Počet hlasov 7
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma