Vznikla vám povinnosť podávať intrastat? My to vieme

Vznikla vám povinnosť podávať intrastat? My to vieme

Spracovanie prvého intrastat hlásenia IM DOUBLE realizuje zdarma, pri ďalších hláseniach náklady budete vedieť vopred.

29.01.2021 | MarketKing.sk | www.intrastathlasenie.sk

Spoločnosť IM DOUBLE s.r.o. vznikla v roku 2003 pod pôvodným názvom Ingrid Matejovská – ALFA SPED. Jej príbeh sa však začal písať ešte o štyri roky skôr, kedy začala súčasná spolumajiteľka firmy Ingrid Matejovská pôsobiť ako colná deklarantka v špedičnej firme. Táto práca ju veľmi napĺňala, čoho dôkazom je aj fakt, že už v roku 2001 pôsobila ako vedúca pracoviska jednej z najväčších špedičných firiem na Slovensku.

 

Prakticky hneď potom, čo založila vlastnú firmu, zameranú práve na colno-deklaračnú oblasť, vstúpilo Slovensko do Európskej únie. A v tú chvíľu sa začalo postupne meniť aj zameranie spoločnosti. Colno-deklaračná oblasť vo všeobecnosti mierne ustúpila do pozadia, aj keď nový smer s tým pôvodným úzko súvisel.

 

Vstup SR do EÚ totiž priniesol najmä to, že slovenskí podnikatelia od toho okamihu začali obchodovať prevažne s partnermi v ostatných krajinách EÚ. To znamenalo odpadnutie colných povinností, ktoré však nahradilo niečo celkom nové – a síce tzv. Intrastat hlásenie. Ingrid Matejovská sa tak postupom času začala zaoberať výhradne pomoci podnikateľom v oblasti INTRASTAT-SK.

 

V roku 2015 vznikla na základe pôvodnej spoločnosti nová firma, už spomínaná IM DOUBLE s.r.o., ktorá pod týmto názvom funguje dodnes. Zmena sa však zďaleka netýkala iba názvu, ale mala predovšetkým iný, veľmi dobrý dôvod. Tým dôvodom bol príchod nového partnera, Ingridinho manžela – Igora Matejovského.

 

Aj ten sa colnou problematikou zaoberal už dlho predtým, a tak vedel, do čoho ide. Mal desaťročné skúsenosti ako lektor v oblasti colného práva a okrem toho pôsobil viac ako 12 rokov na úseku kontroly správneho zaraďovania tovaru do colnej nomenklatúry. Zaoberal sa aj školeniami v oblasti DPH.

 

Vďaka tomu sa vedel pohybovať aj v úzko súvisiacom obore Intrastat hlásení a pre čerstvo premenovanú spoločnosť aj jej klientov sa tak stal nesporným prínosom.

 

Dlhoročné skúsenosti oboch životných aj obchodných partnerov znamenajú záruku vysokej odbornosti v systéme INTRASTAT-SK aj pridružených službách pre klientov, ktorí sa k firme radi znova a znova vracajú a poskytujú ako spätnú väzbu tiež cenné pozitívne referencie.

 

Aj keď sa firma stále špecializuje predovšetkým na Intrastat hlásenia, čoraz viac sa opäť zameriava na colno-deklaračné služby. To je spôsobené odchodom Veľkej Británie z EÚ a s tým aj novými povinnosťami tých firemných klientov, ktorí prijímajú tovar z tejto ostrovnej krajiny alebo ho tam odosielajú. Tí totiž od 1. januára 2021 na obchodovanie znova potrebujú colného zástupcu.

 

Svojimi službami vám vie spoločnosť IM DOUBLE ušetriť veľa času a starostí pri riešení Intrastat hlásení. Vie za vás prevziať komunikáciu so Štatistickým úradom a oslobodiť vás od byrokracie, upomienok a tiež možných sankcií.

 

Vyplňovanie a spracovanie Intrastat hlásení spoločnosť vykonáva už viac ako 16 rokov, a preto už s týmito službami má svoje bohaté skúsenosti. A tie dokáže využiť vo váš prospech. V zmluve s IM DOUBLE okrem toho nájdete aj ustanovenia o úplnej diskrétnosti, takže o údaje o vás a vašich obchodných partneroch sa skutočne nemusíte obávať.

 

Rozsah vašej spravodajskej povinnosti tím spoločnosti IM DOUBLE zistí pri prvej konzultácii a na základe toho stanoví aj rozsah potrebných služieb a ich ceny pre vás. Konkrétna cenová ponuka je vysoko individuálna a závisí od skutočných nákladov na spracovanie.

Hodnotenie

Vznikla vám povinnosť podávať intrastat? My to vieme
Hodnotenie 4.25 z 5
Počet hlasov 4
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma