Čo je Register partnerov verejného sektora?

Čo je Register partnerov verejného sektora?

Vyhnite sa pokutám a podnikajte s prehľadom

06.06.2019 | Emanuel Olšavský | www.olsavskylegal.sk

Počuli ste už o Registri partnerov verejného sektora, ale neviete, čo to znamená? Tento článok vám pomôže zorientovať sa v tejto tématike. Najprv je však potrebné dať si odpoveď na niekoľko otázok, aby ste zistili, či sa vás táto téma týka.

 

1. Obchodujete s verejným sektorom alebo ste subdodávateľom tohto subjektu?

2. Kupujete majetok, práva alebo pohľadávky od mesta, obce, štátu, resp. od subjektu čerpajúceho verejné finančné prostriedky?

3. Ide o hodnotu vyššiu než 100 000 €?

 

V prípade, že ste na tieto otázky odpovedali kladne, je potrebné, aby ste svoju firmu zapísali do Registra partnerov verejného sektora.

 

Podstata registra

Základným cieľom je identifikácia tzv. konečného užívateľa výhod alebo osôb prepojených s firmami obchodujúcimi s verejným sektorom. V tomto prípade, zodpovednosť padá na samotného účastníka obchodu s verejným sektorom (partnera verejného sektora), ale aj na jeho štatutárny orgán a osobu (advokáta), ktorá uskutočňuje zápis do registra. V zmysle zákona sa všetci partneri verejného sektora musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora.

 

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti zápisu/uvedenia nepravdivých údajov

– Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu.– Pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 € až 1 000 000 €.– Pokuta vo výške do 100 000 € pre každého štatutára. Za uhradenie tejto pokuty ručí advokátska kancelária.– Udelenie pokuty = výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky.– Trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora, štatutára a oprávnenej osoby.

 

Pre bezproblémový zápis do Registra partnerov verejného sektora je potrebné osloviť advokátsku kanceláriu, ktorá sa tejto činnosti venuje a vie ako pri zápise postupovať, v súlade so zákonom. Jednou z prvých na Slovensku, ktorá sa zápisu venovala a naďalej venuje, je aj advokátska kancelária Olšavský Legal. Kancelária má bohaté skúsenosti s vypracovaním potrebnej dokumentácie a identifikáciou konečného užívateľa výhod.

Hodnotenie

Čo je Register partnerov verejného sektora?
Hodnotenie 4 z 5
Počet hlasov 4
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma