Nároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu

Nároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu

Každé pracovisko by malo byť prispôsobené všetkým podmienkam tak, aby neohrozovalo zdravie ani život zamestnancov.

24.05.2021 | PoctiveSEO | www.altima.sk

Ak patríte do týchto kategórií aj vy, prečítajte si aké sú vaše nároky pri vykonávaní rizikových prác 3. a 4. kategórie.

Čo je riziková práca?

Je to druh práce, ktorá sa radí do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Pri týchto prácach môže dôjsť k poškodeniu zdravia aj napriek tomu, že sú vykonané preventívne opatrenia na zníženie rizika.

Aké nároky vznikajú zamestnancovi vykonávajúcemu rizikovú prácu?

Nárok na rekondičný pobyt, v niektorých prípadoch to môže byť aj rehabilitácia.

Nárok na dodatkovú dovolenku - Dodatková dovolenka v trvaní jedného týždňa je pre zamestnancov, ktorí si odpracujú celý rok. Pokiaľ neodpracujú celý rok, dodatková dovolenka je vo výmere 1/12 dodatkovej dovolenky za každých 21 odpracovaných dní. Tieto dni môžete využiť aj na cestovanie do zahraničia .

Nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce - Ak zamestnanec pracuje na pracovisku v prostredí, kde pôsobia chemické, karcinogénne, mutagénne, biologické faktory, prípadne prach, hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, vzniká mu nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.

Nárok na skrátený týždenný pracovný čas - Vo všeobecnosti platí, že pracovný čas by mal byť najviac 40 hodín týždenne.

Nemožnosť nariadenia práce nadčas

Mzda za prácu nadčas - Výška mzdovej kompenzácie je za každú hodinu popri dosiahnutej mzde najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu - Zamestnancovi patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu.

Nárok na doplnkové dôchodkové poistenie - Zamestnávateľ je povinný do 30 dní od začiatku vykonávania rizikových prác uzavrieť zmluvu o doplnkovom dôchodkovom poistení pre

Aby sa zaistila dostatočná bezpečnosť a ochrane zdravia pri práci, je zamestnávateľ povinný vybaviť zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Ak zamestnanci pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu, alebo mimoriadnemu znečisteniu, zamestnávateľ je povinný im poskytnúť pracovný odev a pracovnú obuv.

Tip: Nezabúdajte ani na reflexné oblečenie a reflexné prvky, pri práci v hmle alebo v noci.

Hodnotenie

Nároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu
Hodnotenie 4 z 5
Počet hlasov 2
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma