Sú trojkári v živote úspešnejší než jednotkári?

Sú trojkári v živote úspešnejší než jednotkári?

Aké kvality v sebe trojkári skrývajú?

23.10.2020 | Global Services Slovakia s.r.o. | www.brigada.sk

Hnevala sa mama, keď ste domov priniesli domov trojky a nie jednotky? Možno, že ste chytrejší než ste si mysleli. To, že niekto v žiackej knižke zbiera trojky neznamená, že nemá ambície alebo záujem o vzdelanie – práve naopak!

Prečo bývajú trojkári v živote úspešnejší než jednotkári?

 

Nemajú záujem o školský systém

Tieto deti väčšinou rýchlo pochopia, že školský systém nie je stavaný pre všetkých a v niektorých sférach nie je vôbec spravodlivý, preto sa ho radšej stráni. Nepotrebuje všetkým naokolo dokazovať, že zapadá. Trojkári väčšinou nemajú problém v polovici prerušiť štúdium a zmeniť odbor – pretože vedia, že ak to bude lepšia zmena, nebude to nijaká škoda.

 

Nezaujímajú ich známky

Vedia, že známky nedokazujú toho veľa – sú primárne dobré najmä na to, aby žiak prešiel do ďalšieho ročníka. Trojkári – si udržiavajú zlatú strednú cestu, kedy sa nemusia moc namáhať učením toho, čo ich nebaví a venovať sa napríklad aj vo voľnom čase tomu, čo ich zaujíma.

 

Ide si za svojimi snami

Trojkári sú už v mladom veku veľmi cieľavedomí. Dokážu si vytvoriť ciele, ktorých sa vedia veľmi dlho držať. Nepotrebujú odmeny ani trofeje, ani tie jednotky, pretože podstatné je sebauspokojenie a ich sny.

 

Nikto nemôže vedieť úplne všetko

Zatiaľ, čo jednotkári v triede bystro počúvajú, trojkári sa opierajú o dlane a snívajú o budúcnosti. Veci, ktoré im prídu ako nepodstatné pre ich rast, vedia veľmi rýchlo vypustiť z hlavy – svoj mozog radšej trénujú na nápady alebo kreatívnu tvorbu. Uvedomujú si, že nie je čas a ani kapacita na to vedieť úplne všetko. Vysvetľuje Henry Ford:

“Dovoľte, aby som vám pri­po­me­nul, že na stole mám rad elek­tric­kých tla­či­diel a stla­če­ním toho pra­vého môžem pri­vo­lať svo­jich pomoc­ní­kov, ktorí dokážu odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku týka­júcu sa pod­ni­ka­nia, kto­rému venu­jem väč­šinu mojich snáh. Teraz mi lás­kavo pove­dzte, prečo by som mal zahl­co­vať svoju myseľ vše­obec­nými vedo­mos­ťami za úče­lom byť schopný odpo­ve­dať na otázky, keď mám okolo seba ľudí, ktorí sú schopní poskyt­núť mi aké­koľ­vek zna­losti, o aké požia­dam?”

 

V skratke : Trojkárov nie je vôbec potrebné karhať za „horšie“ známky. Trojka je pritom priemer, no nie? Nevykazuje to okamžite, že je žiak alebo študent priemerný, ale že sa vie so známkami vysporiadať po svojom a nasaviť si tak svoju cestu za úspechom. 

Hodnotenie

Sú trojkári v živote úspešnejší než jednotkári?
Hodnotenie 4.8 z 5
Počet hlasov 5
Pridať top správu
Predchádzajúci Nasledujúci
Vyhľadávanie
Vyhľadať
Monitoring
Odoslať Viac
VÝHODY REGISTRÁCIE

Publikovanie PR správ
Zápis v katalógu
SEO spätné odkazy
Monitoring

Vyskúšaj zdarma